Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Ymunwch a'n Bwrdd

Ymunwch a'n Bwrdd

Mae llefydd gwag ar ein Bwrdd yn dod i fyny o bryd i'w gilydd, ac Aelodau yn cael eu hethol gan ein cyfranddalwyr.

Er mwyn sicrhau bod gennym yr ystod sgiliau ag agweddau  addas ar gyfer ein cwmni -  rydym yn newid y ffordd mae  Aelodau  yn gymwys i sefyll am lefydd gwag ar ein Bwrdd.

Yn dilyn nifer o flynyddoedd yn rhedeg Ysgolion Haf yn llwyddiannus i Denantiaid sydd â diddordeb mewn bod yn Aelodau'r Bwrdd, rydym yn awr yn treialu'r dull hwn i greu cronfa o unigolion medrus a llawn cymhelliant priodol ar gyfer ein dosbarth 'cyffredin' o Aelodau Bwrdd.

Bydd sesiwn dysgu ynghyd a chyfweliad,  yn cael ei gynnal ym mis Medi i'r sawl sydd â diddordeb mewn dilyn aelodaeth; gyda'r sawl sy'n  llwyddiannus, yn cael eu hychwanegu at y gronfa i'w hystyried ar gyfer llefydd gwag ar ein Bwrdd yn y dyfodol.

Os oes diddordeb gennych, cofrestrwch eich manylion gyda ni, - gallwn eich gwahodd i  sesiynau yn y dyfodol.

Mae gwybodaeth pellach ar gael yn ein pecyn gwybodaeth - cliciwch yma.

Rydym yn awyddus i sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau ac amrywiaeth ethnig ar ein Bwrdd, felly mae croeso arbennig am geisiadau gan aelodau o'r gymuned Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a / neu fenywod .

Er mwyn dod yn Aelod o Fwrdd Taf, bydd angen i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

Byddwch yn aelod cyfranddaliad (cost £ 1)
Bydd gennych un neu fwy o'r sgiliau angenrheidiol
Byddwch yn gallu ymrwymo'n llawn i'n gwerthoedd
Bydd gennych yr  amser a'r  brwdfrydedd i'w roi i'r rôl. (Hyd at 12 cyfarfod y flwyddyn)

Mae proses ar wahân ar gyfer Tenantiaid sydd am fod yn Aelodau'r Bwrdd - mae hwn eisoes wedi cael cyhoeddusrwydd ymhlith ein trigolion.

Cynhelir yr etholiadau  yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis 15 Medi.  - Bydd modd i'r Bwrdd gyfethol Aelodau ychwanegol o'r 'gronfa' fel bo angen yn ystod y flwyddyn - .

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaethau Corfforaethol ar 029 20250165