Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Ty Seren

Mae Ty Seren yn darparu tai â chymorth i 29 o ferched sengl rhwng 16 a 25 oed mewn cyfuniad o fflatiau un ystafell ac ystafelloedd gyda chyfleusterau hunangynhwysol a rennir. Mae'n cael ei staffio ar 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae rhaglenni cymorth a sgiliau bywyd yn cael eu cynllunio i alluogi trigolion i symud ymlaen i fyw'n annibynnol a gweithgareddau mewnol yn cael eu darparu i annog cyfranogiad preswylwyr yn eu cartref a'u cymuned.

Wrth weithio gydag asiantaethau allanol, mae trigolion yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cynlluniau hyfforddi, prosiectau addysg a gwirfoddoli bellach. Mae'r trigolion hefyd yn cael eu cefnogi gyda symud ymlaen ac mae hyn wedi cael ei ymestyn yn ddiweddar pan agorwyd Ty Haul fel cyfleuster symud-ymlaen ar gyfer merched sy'n gadael Tŷ Seren.

 


Gwneud cais am lety:

Menywod digartref 16 - Gall 25 ag anghenion cymorth yn berthnasol i'r prosiect hwn.

Gall ymgeiswyr hunan-gyfeirio neu gael eu cyfeirio gan asiantaethau allanol am apwyntiad i asesu eu hanghenion tai a chymorth.

Yn seiliedig ar yr asesiad hwn, efallai y llety yn cael ei gynnig i ymgeiswyr yn ôl angen ac a all y prosiect yn darparu y cymorth a fydd yn elwa fwyaf arnynt.

I wneud cais am lety, cysylltwch â Thy Seren (029) 2049 7379