Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Geirda Cwsmeriaid

CY What Our Tenants Have To Say

Take a look at some of the fantastic feedback we've had from our tenants

Lisa
22/8/16

Cynnal a chadw Adborth yr Wythnos

" Roedd y peiriannydd yn hynod ddefnyddiol, gan esbonio pethau am fy drws ffrynt nad oes neb wedi sôn erioed (cynghorion diogelwch ac ati) 100% yn fodlon ar y peiriannydd a wnaeth y gwaith trwsio. Roedd yn gredyd i chi."

Carole
Hydref 2015

Cyflawni mewn Seicoleg

Rwyf newydd gwblhau fy mlwyddyn sylfaen, yn dilyn cwrs 10 wythnos Cyflwyniad i  Seicoleg a wnes yn Taf. Fe ges i 90% yn fy arholiad seicoleg ac ym mis Mai cefais 85% yn fy Arholiad Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mae fy marciau ar gyfer fy traethodau hyd yn hyn yn amrywio rhwng 48% a 70%, ac yr wyf yn gobeithio i cael marc ar gyfartaledd o 70%. Mae'r cyfle a ddarparwyd gan Taf wedi fy newid yn llwyr a'm disgwyliadau ar gyfer fy dyfodol; yn seiliedig ar fy ngwaith hyd yn hyn, mae fy tiwtor personol i mi yn disgwyl imi gyflawni PhD. Mae hyn yn rhywbeth nad oeddwn erioed wedi ymgyffred y byddwn yn gallu neu meddwl am wneud. Mae Taf yn wych!

Christine
Hydref 2015

Dyfyniad yn ystod hyfforddiant Gyrfa Cymru Meywod

Mae Taf yn deulu, ac maent yn mynd yr ail filltir i'ch cefnogi ac rwy'n lwcus i fod yn Denant gan fy mod yn adnabod pobl nad ydynt yn Tenantiaid Taf a nid oes ganddynt hanner y gefnogaeth a'r hyfforddiant a gaf i gan Taff i'm help tuag at gael y sgiliau sydd eu hangen i mi gael swydd.

Tom
15/08/16

Cynnal a chadw Adborth yr Wythnos

"Gweithwyr Lovely, gwaith rhagorol a wnaed. Hapus iawn, diolch."

Tenant di-enw
Medi 2015

Gwaith cynnal a chadw

Cefais wasanaeth ardderchog gan dîm Taff yn fel arfer. Yr adrodd ac yr atgyweirio wedi ei wneud o fewn yr wythnos!

Owain Hamner
Medi 2015

Cymorth yn ystod fy nhraethawd hir

Hoffwn gymryd y cyfle i ddanfon e-bost cyflym i'ch diolch, Clare a Sue am y cymorth a ddarparwyd gennych yn ystod fy nhraethawd hir.

Rwy 'n  werthfawrogol iawn ac yn edmygu'r gwaith yr ydych yn ei wneud yno. Roedd yn brofiad gwych i mi.

Page 1 of 2 - last