Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Newyddion Taf
Fri 1st Nov

Adroddiad Tryloywder Tal

CHC

Turning Point HR Solutions, ymgynghoraieth gwobr annibynnol, i gasglu a dadansoddi data a ddarparwyd yn uniongyrchol gan gymdeithasau tai ar gydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.

Er bod gwybodaeth am dâl uwch reolwyr bob amser wedi bod ar gael i'r cyhoedd, bwriad yr adroddiad hwn yw cyflwyno gwybodaeth ar dâl uwch reolwyr mewn un lle, ac mae'n dilyn argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau bod y sector yn dryloyw ac agored.

Gwelwch yr adroddiad Tryloywder Tâl yma.

Holl Newyddion