Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Newyddion Taf
Thu 27th Jun

Taff Appoint New Chief Executive

Helen White

Cymdeithas Tai Taf yn penodi Helen White fel y Prif Weithredwr Newydd

Mae Cymdeithas Tai Taf wedi cyhoeddi penodiad Helen White fel y Prif Weithredwr newydd.  Bydd yn dechrau ar ei swydd ym mis Medi 2019.

 

Mae ganddi ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant tai, gan ddechrau yn ei blynyddoedd cynnar fel Swyddog Cyfranogiad Tenantiaid ac ymlaen at uwch swyddi yng Nghymru a Lloegr.  Ar hyn o bryd hi sy’n arwain Bwrdd Rheoleiddio Llywodraeth Cymru, yn ogystal, hi yw Prif Lywodraethwr Gweithredoedd Gwirfoddol Gorllewin Sir Gaer.

 

Medd, Keith Edwards, Cadeirydd Bwrdd Taf "Mae’r Bwrdd yn hynod falch o benodi rhywun o allu a phrofiad fel sydd gan Helen.  Hyderwn bydd gwaddol Elaine Ballard yn parhau, gan roi pobol yng nghalon pob gweithred".

 

Yn sgil ei phenodiad, meddai Helen "Rydw i wrth fy modd o gael ymuno a thîm Taf.  Gwn eu bod wedi ymroi’n llwyr i’w tenantiaid ac i gynnig tai a gwasanaeth o ansawdd yn ogystal ag ystod eang o gyfleoedd…. Mae’n gyfle cyffrous cael dychwelyd i weithio llawn amser yng Nghymru a gweithio i sefydliad sy’n llwyr werthfawrogi pobol a thenantiaid.   Rwy’n ysu cael dechrau!’

Holl Newyddion