Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Sut i fod yn gymydog da

Mae'r Gymdeithas yn dymuno ei holl Denantiaid i fwynhau eu cartrefi ac yn cael pleser o fyw mewn, cymuned ofalgar chyfeillgar. Gwnewch yn siŵr bod eich teulu ac ymwelwyr yn ystyried eich cymdogion.

Er enghraifft, yn y tywydd poeth pan fydd ffenestri ar agor led, cofiwch fod y sŵn eich teledu, radio neu chwaraewr CD yn teithio ymhellach, felly cadwch y gyfrol i lawr.

Meddyliwch am bobl oedrannus sy'n byw yn agos i chi neu deuluoedd â phlant ifanc a allai fod yn mynd i'r gwely yn gynt na chi a cheisiwch beidio â gwneud llawer o sŵn yn hwyr yn y nos.

Os ydych yn trefnu parti, gadewch i'ch cymdogion wybod ymlaen llaw - yn wir, beth am ofyn iddyn nhw i ddod draw ac ymuno yn!

Os ydych yn cynllunio rhai gweithgareddau swnllyd DIY, neu arall, yn gwrtais, a gadewch i'ch cymdogion wybod beth yr ydych yn bwriadu ei wneud.

Cofiwch - ychydig o ystyriaeth yn mynd yn bell!