Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Ymunwch a'n Tim

Ymuno â’n tîm

Diolch i chi am ddangos diddordeb yng Nghymdeithas Tai Taf.

Cewch wybodaeth yn yr adran hon ar weithio yn Taf ynghyd a gwybodaeth ar sut i wneud cais am swydd neu leoliad profiad gwaith.

Ers ei sefydlu yn 1976, mae Taf wedi esblygu’n gyson. Rydym bellach yn cyflogi dros 175 o fobl; rhai yn gweithio llawn amser, eraill yn rhan amser, yn rhannu swyddi, rhai'n gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener, eraill sy'n gweithio penwythnos ac eraill gyda'r nos. Lleolir tua hanner ein staff yn ein swyddfeydd yn Nhreganna, Caerdydd, tra bo’r gweddill wedi eu lleoli mewn Hosteli neu yn y cymundedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn credu fod cael staff rhagorol yn allweddol i'n llwyddiant. Rydym yn buddsoddi yn natblygiad staff ac mewn gweithgareddau ymgysylltu.

Mae gennym gytundeb gyda’n Staff:

Darparwch chi wasanaethau ardderchog i’n cwsmeriaid a fe wnawn ni sicrhau fod Taff yn Lle Gwych i Weithio.

Os hoffech  ymuno â thîm llwyddianus -edrychwch ar ein tudalen swyddi gwag cyfredol, neu dilynwch ni ar Trydar lle mae manylion o'r holl swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd.

Edrych ymlaen at glywed gennych

Nia

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol