Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Llogi ein cyfleusterau

 

Rydym yn cynnig ystafell hyfforddi / cynadledda pwrpasol yng nghefn Tŷ Alexandra yn Nhreganna.

Mae'r cyfleuster hwn yn hunangynhwysol ac offer gyda chyflyru aer. Gall yr ystafell gyfan gael ei llogi fel un neu fel ystafelloedd cyfarfod / cynadledda unigol.

Mae'r lleoliad yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr anabl, ac mae ganddo ardal cegin / cyntedd lle gallwn naill ai ddarparu gwasanaeth bwffe (a fydd yn talu ffi gweinyddol bychan), neu gallwch ei drefnu eich hun.

Mae ein andoddau ar gael i'w llogi  gyda'r nos ac ar y penwythnos hefyd.

Cliciwch ar y panorama isod i gael cipolwg o'r adonddau.

 Look Inside

Personal Details

Contact Details

Room Requirements

Room(s) Required

 

 

 

*


Equipment Requirements (All free of charge)

Equipment Requirements

 

 

Equipment Requirements

 

 


Refreshments (Tea, Coffee and water provided at no extra charge)
Please note there is an admin charge of £5.00 for booking of buffets. Alternatively you are welcome to make your own catering arrangements

Buffet