Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Cynlluniau Tai ar gyfer Lleiafrifoedd Du ac Ethnig

Mae gan Taff dri chynllun i gwrdd ag anghenion y gymuned BME a Ffoaduriaid.

Y rhain yw:

Red Sea House (RSH)

Ty Golau & Ty Caredig

 

Mae pob un o'r bobl cynlluniau tai yn rhoi llety i bobl sydd angen rhywfaint o gymorth i gynnal eu tenantiaethau neu i'w paratoi i symud ymlaen i lety parhaol. Gweler y dolennau uchod i gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol gynlluniau.

Cysylltwch â: Bex Gingell (02920 259 170), rheolwr cyffredinol y cynlluniau hyn