Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Cyngor i bobl sy'n byw mewn fflatiau

Mae byw mewn fflat yn golygu eich bod yn nes at eich cymdogion nag os ydych yn byw mewn tŷ, a bydd sŵn yn teithio yn haws. Mae hyn yn golygu y dylech fod yn ofalus iawn i beidio ag achosi niwsans i'ch cymdogion.

Er enghraifft, gall lloriau sydd wedi eu lamineddio neu loriau pren achosi llawer o sŵn i rywun sy'n byw oddi tano chi. Rhaid i chi ofyn am ganiatâd bob tro oddi wrthym cyn gosod lloriau o'r fath. Os byddwn yn credu y bydd hyn yn achosi gormod o sŵn am eich cymdogion efallai y byddwn yn gwrthod caniatâd.