Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Profiad Gwaith

 Rydym yn croesawu ceisiadau am brofiad gwaith o ysgolion a cholegau uwchradd lleol. Yr adrannau sy'n gallu darparu ar gyfer lleoliadau yw:

Gwasanaethau Corfforaethol - Bydd yr adran hon yn rhoi cipolwg ar sut ydym yn gweithredu ein swyddogaethau busnes. Byddwch yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr â'r adran Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Corfforaethol. Bydd digon o gyfle i chi gynorthwyo gyda gwaith gweinyddol o ddydd i ddydd drwy weithio ochr yn ochr â'n tîm gweinyddol.

Cyllid - Ydych chi'n dda gyda rhifau? Gallai'r tîm hwn roi persbectif ar sut y cyllid yn gweithio o fewn busnes  a bydd digon o gyfle i chi wneud rhywfaint grensian rhifau!

Technoleg Gwybodaeth - Os oes gennych a diddordeb mewn sustemau cyfrifiadurol ac a digon o egni, hon yw'r adran i chi. Mae pob diwrnod yn wahanol felly byddwch yn ennill cyfoeth o brofiad drwy gysgodi aelod o'r tîm i ddatrys ystod o faterion technolegol.

Gwasanaethau Tenantiad - Mae lleoliad yn yr adran hon yn golygu cysgodi ein Swyddogion Tai neu Ymgynghorwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid ac ennill rhywfaint o wybodaethynghylch Rheoli Tai. Gallech hefyd ddewis i weithio ochr yn ochr â'n Cynorthwywyr Ystadau sy'n gweithio yn yr awyr agored o fewn ein datblygiadau.

Cynnal a Chadw- Bydd llawer o gyfle i fynd allan o fewn y tîm hwn; byddwch yn gweld sut mae galwadau yn cael eu codi gan gysgodi ein Cynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid ac yna'n dilyn drwy'r alwad drwy gysgodi ein Syrfewyr Adeiladu sy'n ymweld ag eiddo i archwilio'r nam / difrod cyn cymryd camau pellach.

Datblygu- os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eiddo neu sut yr ydym yn dod o hyd i dir i adeiladu, hon yw'r adran i chi.


Os oes gennych ddiddordeb mewn ennill profiad gwaith yn Taf, yna cysylltwch â'ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd Cymru neu ein hadran Adnoddau Dynol Gyrfaoedd lleol.