Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Cymorth mewn llety

Mae Taf yn darparu llety dros dro i ferched ifanc, sy'n ddigartref trwy ei adran Gwasanaethau Cefnogi.

Gall llety yn cael ei gynnig i ferched rhwng 16 a 25 oed sy'n ddigartref anghenion cymorth ac â hwy yn y prosiectau canlynol yng Nghaerdydd:

  • Prosiect Ty Enfys yn darparu llety a chymorth i ferched beichiog a mamau gyda babi hyd at 2 oed
  • Ty Seren ar gyfer pobl ifanc, merched sengl
  • Ty Haul, mae ein prosiect symud ymlaen, yn cynnig cefnogaeth fel y bo'r angen i ifanc, merched sengl

Mae pob prosiect yn arbenigo mewn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr wedi'i deilwra i gwrdd ag anghenion yr unigolyn ac i'w harfogi â'r sgiliau i symud ymlaen i fyw'n annibynnol.

 

 

Taff hefyd yn darparu tri chynllun arbenigol arall.

Cliciwch ar y bar llywio ar y chwith i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y llety penodol sydd ar gael.