Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Cymorth Symudol

Cefnogi Pobl a Phartneriaid

Cefnogaeth yn y gymuned yn cael ei ddarparu i bobl yn eu cartrefi eu hunain i'w helpu i gynyddu a chynnal annibyniaeth ac i aros yn, neu ddod o hyd i lety addas.

Y Rheolwr Gweithredol ar gyfer y timau sy'n darparu Gwasanaethau Cymorth fel y bo'r angen yw Janice Bell. Mae Arweinwyr Tîm yn rheoli un neu ragor o wasanaethau - manylion pellach ar gael trwy glicio ar tabiau sydd ar y chwith

Drwy ein cefnogaeth ein nod yw:

Hyrwyddo Diogelwch Personol a Chymunedol


 Hyrwyddo Annibyniaeth a Rheolaeth


 Hyrwyddo Cynnydd Economaidd a Rheolaeth Ariannol


 Hyrwyddo Iechyd a Lles