Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Y Broses Recriwtio

 

Mae gwneud cais am swydd gyda Taf yn hawdd a byddwn yn gadael ichi wybod yr hyn sy'n mynd ymlaen  gydol y broses.

Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag cyfredol a gweld os ydych yn addas am un o'r swyddi.

Os ydych yn gweld rhywbeth yr ydych yn hoffi:

 • Ymgeisiwch ar-lein
 • Os na allwch ymgeisio ar-lein rhowch alwad  ffon inni ar 029 20 259 173
 • Byddwn yn adolygu'r ceisiadau ac yn rhoi gwybod i chi os ydych ar y rhestr fer.
 • Rydym fel arfer yn gallu rhoi adborth ar eich cais. Lle ceir nifer uchel o geisiadau, gallwn wneud hyn ar ol i'r cyfweliadau gymeryd lle.
 • Os ydych ar y rhestr fer, cewch eich gwahodd am gyfweliad.
 • Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi gyflawni rhai asesiadau - bydd y rhain yn benodol i'r swydd yr ydych wedi gwneud cais amdani.
 • Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud cynnig i chi
 • Os ydych yn aflwyddiannus byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn hapus i roi adborth

Unwaith y byddwch wedi derbyn ein cynnig,

 • Gofynnwn am gyfeiriadau sy'n ymdrin â 3 blynedd ddiwethaf eich hanes cyflogaeth
 • Bydd angen i chi roi prawf o'ch cymhwysedd i weithio yn y DU i ni ac,  yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn ei wneud,  byddwn yn cynnal gwiriad drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  (DBS)
 • Unwaith bydd y gwaith papur mewn trefn, byddwn yn anfon eich cytundeb a chadarnhau eich dyddiad dechrau
 • Cewch eich croesawu ar ein llwyfan e-ddysgu 'e-Academy' fel eich bod yn gallu cael mynediad i wybodaeth allweddol cyn i chi ddechrau gweithio gyda ni.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac yn croesawu amrywiaeth, rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o gymdeithas.

Os ydych yn nodi eich bod yn anabl, ac yn cwrdd a meini prawf hanfodol swydd, byddwn yn gwarantu cyfweliad i chi.

Rydym yn gyflogwr Cyflog Byw.