Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Cyngor ar ddyledion

Poeni am ddyled? Cael trafferth i reoli eich arian?

Mae help ar gael!

 

Yn syml, cysylltwch a Taf ar 029 20259100 neu galwch heibio i'n gweld ni a gallwn naill ai eich cyfeirio at ein Tîm Cymorth i Denantiaid neu i Moneysaviour.

 

Mae Money Saviour yn sefydliad allanol sy'n rhoi cyngor ar arian ar ddyledion diduedd a. Ar gyfer atgyfeiriad am ddim dim ond i chi gysylltu â ni. Cliciwch ar y logo i gael gwybod mwy. (nodwch y logo a dolen at wefan)

 

Fel arall mae cymorth ar gael gan nifer o sefydliadau eraill. Cliciwch y dolenni isod am wybodaeth bellach gan reoli eich arian i gyngor ar ddyledion.

 

Gwasanaeth Cynghori Ariannol
newid sylfaenol
Cyngor Caerdydd The Hub
Cyngor ar Bopeth
Shelter Cymru
Mae eich Budd-daliadau yn Newid