Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Pwy i gysylltu

Y Tim Buddsoddi Cymunedol

Annette Kerr, Swyddog Buddsoddi Cymunedol, Ffôn: 029 2025 9154 annette.kerr@taffhousing.co.uk

Julie Maffey, y Gymuned Buddsoddi CSA / Swyddogion, Rhif Ffôn: 029 20259129 julie.maffey@taffhousing.co.uk

Clare Parry, Swyddog Buddsoddi Cymunedol, Rhif Ffôn: 029 20259146

clare.parry@taffhousing.co.uk

 

Asiantaethau Allanol


Gwasanaeth Cynghori Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS)


Mae TPAS Cymru yw'r sefydliad cyfranogiad tenantiaid arweiniol yng Nghymru, gan helpu i wneud cyfranogiad effeithiol yn realiti. Ers 1988, TPAS Cymru wedi gweithio'n genedlaethol i hyrwyddo a chefnogi partneriaethau effeithiol a chynaliadwy rhwng tenantiaid a landlordiaid cymdeithasol. Maent yn darparu ystod eang o wasanaethau gan gynnwys hyfforddiant o safon, cynadleddau, ymchwil a gwybodaeth.

Gellir cysylltu â TPAS yn:

TPAS Cymru

2il Lawr Transport House

1 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9SD

Ffôn: 029 20 237303

Ffacs: 029 20 345597

www.tpascymru.org.uk

enquiries@tpascymru.org.uk

 

Tenants Cymru / Tenantiaid CymruMae Tenantiaid Cymru yn sefydliad sy'n seiliedig ar hawliau sydd â'r rôl o ymateb i faterion a godwyd gan yr aelodau ac i weithredu fel llais cynrychioliadol o denantiaid yng Nghymru. Maent yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i aelodau a thenantiaid. Mae amrywiaeth o daflenni gwybodaeth ar gael i'w lawrlwytho oddi ar eu gwefan, ar bynciau yn cynnwys delio ag ôl-ddyledion rhent, atgyweiriadau, hawliau allweddol tenantiaid a chyfranogiad tenantiaid.

Gellir cysylltu â hwy yn:

Tenants Cymru / Tenantiaid Cymru
Siambrau Milbourne
Stryd Glebeland
Merthyr Tudful
 CF47 8AT

Ffôn: 01685 723922

www.welshtenants.org.uk

info@welshtenants.org.uk