Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Manteision o weithio i Taf

Beth allwch chi ei ddisgwyl os ydych yn gweithio i Taf?

Yn ogystal â lefel uchel o foddhad swydd, byddwch yn gweithio mewn amgylchedd gwaith anffurfiol a chyfeillgar. Rydym yn credu bod  staff yn hapus yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein staff yn cael eu gwobrwyo'n deg ac yn cael y cydbwysedd iawn rhwng gwaith a bywyd personol.

Rydym yn cynnig 'telerau ac amodau' rhagorol ac mae gennym ystod o bolisïau sy'n ystyriol o deuluoedd. Cliciwch yma i edrych ar ein pamfflet, Gweithio i ni, i ddysgu mwy am y buddion sydd ar gael yn Taf.

Mae gen i reolwr llinell hynod gefnogol, sy'n un o'r
rhesymau allweddol sy'n gwneud i mi weithio'n galed i sicrhau canlyniadau.

Mae'r cyfathrebu gan reolwyr i weithwyr yn gyson, yn onest ac yn helpu pawb i deimlo'n wybodus ac yn un o'r tîm