Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Datblygiadau cyfredol
Albert Street
Stryd Albert
Ionawr 2015

Stryd Albert

6 x 2 Gwely 4 Person Fflatiau Duplex (dros ddau lawr) gyda 4 x 1 ystafell wely fflatiau ar gyder 2 Berson uchod.

Gwaith wedi'i gwblhau ac mae'r allweddi wedi'u trosglwyddo i denantiaid yn Ionawr 2015.

Cwrt Wessex
Cwrt Wessex
Ebrill 2014

Cwrt Wessex

Cafodd y Cynllun hwn o 14 uned ei ddatblygu ar gornel Cowbridge Road East Street a Stryd Wessex, Treganna ac roedd gynt yn safle Canolfan Iechyd Treganna a oedd wedi'i ddymchwel cyn i Gymdeithas Tai Taf brynu'r safle. Mae'r cynllun yn cynnwys cymysgedd o dai a fflatiau. Mae'r bysellau eu throsglwyddo'n ffurfiol i'r tenantiaid newydd yn Ebrill 2014

Cwrt y Bragdy
Gorffennaf 2014

Cwrt y Bragdy

Mae'r datblygiad yn cynnwys 22 o fflatiau a 4 tŷ.

Cafodd y cynllun ei drosglwyddo oddi wrth y Contractwr ac allweddi rhoi i'r tenantiaid yn Gorffennaf 2014.

Lôn Earl
Gorffennaf 2014

Lôn Earl

 

4 a 4 fflat (gyda mynedfeydd unigol).

Cafodd y cynllun ei drosglwyddo oddi wrth y Contractwr ac allweddi rhoi i'r tenantiaid yn Gorffennaf 2014.
Picton Place
Chwefror 2013

Picton Place

Mae'r cynllun hwn o 15 o unedau yn ddatblygiad yng nghefn Cowbridge Road East ac yn wynebu Albert Street ar safle maes parcio blaenorol. Mae'r cynllun yn cynnwys cymysgedd o 10 o dai a 5 o fflatiau gydag ardal cymunedol.

Trosglwyddwyd y datblygiad gan y Contractwr ym mis Chwefror 2013.

First - Previous - Page 2 of 2