Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Datblygiadau cyfredol
The Droke, Old St Mellons
Llys Eurwg
Completed March 2020

Llys Eurwg

28 x 1 Bed 2 Person Flats & 5 x 2 Bed 3 Person Flats

 

De Clare Drive, Radyr
De Clare Drive, Radyr
Completion Date To Be Confirmed

De Clare Drive, Radyr

18 x 1 Bed 2 Person Flats. 10 x 2 Bed 3 Person Flats &  8 x 3 Bed 5 Person Houses

162-168 Penarth Road
162-168 Penarth Road
Estimated Completion June 2019

162-168 Penarth Road

Estimated Completion June 2019 

Clos Parc Morgannwg
Completed October 2017

Clos Parc Morgannwg

13 1 xbed 2 flats , 5x 2 bed 3 flats , 8 x2 bed 4 houses & 9 x3 bed 5 houses

This scheme is now fully occupied and is situated near the Cardiff City football ground. 

Hen Eglwys y Galon Gysegredig
Amcangyfrif cwblhau Gorffennaf 2017

Hen Eglwys y Galon Gysegredig

Mae'r safle newydd ar Broad Street, Lecwydd (yr Eglwys y Galon Gysegredig gynt) wedi ei nodi ar gyfer datblygu gan Dai Taff.

Yr Eglwys a'r Henaduriaeth yn dal i feddiannu'r safle a bydd angen dymchwel yn dilyn ymchwiliad wahanol yn gweithio i'r safle, sydd yn mynd rhagddo o hyd. Dymchwel ac adeiladu gwaith i fod i ddechrau ym Gorffennaf 2016 gyda chwblhau ei amcangyfrif bod tua Gorffennaf 2017

Hen Swyddfa Heddlu Treganna
Hen Swyddfa Heddlu Treganna
Cwblhau disgwyliedig Rhagfyr 2015

Hen Swyddfa Heddlu Treganna

Cowbridge Road East - 17 x 1 Fflatiau gwely gyda Uned Fasnachol ar y Llawr Gwaelod

 Mae'r cynllun yn cael ei ddatblygu ar safle hen Orsaf Heddlu Treganna ar Cowbridge Road East yn Nhreganna. Ar ôl ei gwblhau, bydd y cynllun yn darparu 17 x 1 Fflatiau gwely gyda Uned Fasnachol i ardal y llawr gwaelod. Gwaith dymchwel bellach wedi'u cwblhau ac mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau. Mae'r rhaglen adeiladu yn mynd rhagddo'n dda a throsglwyddo amcangyfrifedig yw Tachwedd / Rhagfyr 2015.

Page 1 of 2 - last