Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Beth sy'n digwydd os yw eich perthynas yn chwalu

Os ydych yn briod neu'n byw gyda phartner a mae eich perthynas yn chwalu, gall fod angen cyngor ar eich tenantiaeth a materion personol a chyfreithiol eraill arnoch. Mae'r gyfraith ar berthynas sydd wedi chwalu yn gymhleth, felly rydych yn debygol o fod angen cyngor cyfreithiol.
Dylech hefyd gysylltu â'ch Swyddog Tai i gael cyngor ar yr hyn y gallai hyn ei olygu ar gyfer eich tenantiaeth.
Ydym yn ceisio ymdrin yn gydymdeimladol ac yn brydlon â materion tenantiaeth ar ôl i berthynas chwalu, er mwyn osgoi gofid pellach.
Rydym bob amser yn ceisio gweithredu yn wrthrychol ac yn ddiduedd rhwng partneriaid.
Mae cyngor a chymorth y gallwn ei roi yn dibynnu ar p'un a oes gennych denantiaeth neu unig ar y cyd.
Darllenwch yr adran ar 'Tenantiaethau ar y Cyd' am ragor o wybodaeth am hyn os gwelwch yn dda.
Lle y gallwn, byddwn yn rhoi cyngor a chymorth i ddod o hyd i lety arall ar gyfer partner sydd angen i adael yr eiddo.