Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Amdano Ni

Mae Taf yn gymuned tai lwyddiannus Cymdeithas Tai sydd â dros 1300 o gartrefi yn ardaloedd Treganna, Y Tyllgoed, Grangetown, Glan yr Afon a Butetown yng Nghaerdydd, yn ogystal â phrosiectau tai arbenigol â chymorth ar gyfer menywod ifanc yn y Rhath a Threganna. Fe'i sefydlwyd yn 1975 i brynu ac adnewyddu cartrefi canol dinas a oedd wedi disgyn i gyflwr gwael, ac mae wedi tyfu ac arallgyfeirio dros y blynyddoedd.

Mae ein Prif Swyddfa, Alexandra House, wedi ei leoli yn Nhreganna, o fewn cyrraedd hawdd i'n tenantiaid. Taf yn un o'r Cymdeithasau Tai sy'n perfformio orau yng Nghymru, yn un o'r ddau sefydliad 'risg isel' yn unig, fel y bernir gan Lywodraeth Cymru, mae ein Rheoleiddiwr.

Yn ychwanegol at ein swyddogaeth o fod yn landlord, yr ydym yn ddarparwyr cymorth mawr, sydd wedi sicrhau contractau gan nifer o awdurdodau lleol yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae Taf wedi ei ymroddi i gyfle cyfartal, ac mae'n awyddus i hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth a darparu gwasanaethau.

Yn 2013, lansiodd Taff Asiantaeth Gosodiadau Tai, Adore, sy'n cynnig lefel ardderchog o wasanaeth i'r sector rhentu preifat. Taf hefyd yn rhanddeiliad yn Locality Solutions, cwmni rheoli achos yn seiliedig cwmwl, sy'n gweithredu yn y Sectorau Tai a Chyfiawnder Troseddol.

Gweledigaeth Taf yw i fod y Darparwr, Partner a Chyflogwr o Ddewis.