Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Taff is Judged as Low risk by Welsh Government

Barn Rheoleiddio & statws Cyd-reoleiddio

 

 

Mae Taf yn gymdeithas tai cymunedol lwyddiannus  gyda dros 1300 o gartrefi yn ardaloedd Treganna, Y Tyllgoed, Grangetown, Glan yr Afon a Butetown yng Nghaerdydd, yn ogystal â phrosiectau tai arbenigol â chymorth ar gyfer menywod ifanc yn y Rhath a Threganna. Mae ein Prif Swyddfa, Alexandra House, wedi ei leoli yn Nhreganna, o fewn cyrraedd hawdd ar gyfer ein Tenantiaid. Mae Taf yn un o'r Cymdeithasau Tai sy'n perfformio orau yng Nghymru.

 

Welsh Government Regulatory Judgement (Welsh) 2019

Digwyddiadau Taf

There are currently no events to display.

Ein Gweledigaeth #notjusthousing

To Build Foundations for Better Futures through innovation,

listening to people, 

and investing in homes and communities. 

Achrediadau
Living Wage Disability Confident Committed Investing in Volunteers Cyber Essentials Plus NCVO Trusted Charity