Iaith & Hygyrchedd
Prif Ieithoedd
Dewis Iaith
Maint Testun
A A A
Chwilio

Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch y chwilair allweddol isod

Taff is Judged as Low risk by Welsh Government

Barn Rheoleiddio & statws Cyd-reoleiddio

 

 

Mae Taf yn gymdeithas tai cymunedol lwyddiannus  gyda dros 1300 o gartrefi yn ardaloedd Treganna, Y Tyllgoed, Grangetown, Glan yr Afon a Butetown yng Nghaerdydd, yn ogystal â phrosiectau tai arbenigol â chymorth ar gyfer menywod ifanc yn y Rhath a Threganna. Mae ein Prif Swyddfa, Alexandra House, wedi ei leoli yn Nhreganna, o fewn cyrraedd hawdd ar gyfer ein Tenantiaid. Mae Taf yn un o'r Cymdeithasau Tai sy'n perfformio orau yng Nghymru.

 

Welsh Government Regulatory Judgement (Welsh) 2019

Ein Gweledigaeth #notjusthousing

To Build Foundations for Better Futures through innovation,

listening to people, 

and investing in homes and communities. 

Achrediadau
Living Wage Disability Confident Committed Investing in Volunteers Cyber Essentials Plus